Darowizna to jedna z najczęstszych pomocy na rzecz stowarzyszeń. Może być finansowa lub rzeczowa, a darczyńcą może być każdy!

Darczyńcą może być osoba fizyczna lub prawna. Przedmiotem darowizny mogą być środki finansowe oraz przedmioty – np. żywność, środki opatrunkowe i pielęgnacyjne, środki higieniczne, nieruchomości, samochód itd.

Darowizny można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu PIT.  Dla darowizn finansowych dowodem jest potwierdzenie przelewu, dla darowizn rzeczowych jest to pisemna umowa wraz z oświadczeniem przyjęcia darowizny, w której określona jest wartość tejże darowizny.

UWAGA w przypadku naszej akcji „Podaruj chorym drobne z wypłaty” nie ma możliwości odliczenia darowizny finansowej od dochodu, gdyż zgodnie z oświadczeniem Darczyńcy to pracodawca w jego imieniu dokonuje przelewów na rzecz Hospicjum. Natomiast istnieje możliwość odliczenie również tej darowizny od dochodu – wówczas Darczyńca musi sam dokonywać przelewów, np. w formie zlecenia stałego w swoim banku.

Darowizny finansowe

Wpłat można dokonywać na wskazane konta bankowe:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach
z dopiskiem „Darowizna dla Hospicjum”

nr konta przelewy PLN: 02 8456 0009 2001 0025 3174 0001

nr konta przelewy walutowe

  • w Euro: POLUPLPR 45 8456 0009 2001 0025 3174 0003
  • w GBP: POLUPLPR 18 8456 0009 2001 0025 3174 0004
  • w USD: POLUPLPR 88 8456 0009 2001 0025 3174 0005

 

Darowizny rzeczowe

Cenimy również wszelkie darowizny rzeczowe. Aktualną listę potrzeb i formę odbioru darowizny prosimy uzgodnić z Biurem naszego Hospicjum – tel. 32 43 50 466 lub hospicjum@hospicjumzory.pl.

 

SPRAWDŹ nasze akcje pomocy dla Hospicjum