Spotkaniem dzieci osieroconych ze św. Mikołajem zakończyła się tegoroczna akcja „Listy do M”. Św. Mikołaj przygotował dla naszych podopiecznych same fantastyczne niespodzianki i prezenty – zgodnie z życzeniami dzieci wyrażonymi w listach do M. Najserdeczniej dziękujemy wszystkim darczyńcom, sponsorom i fundatorom wspaniałych prezentów, dzięki którym udało się tak hojnie obdarować dzieci.  Dziękujemy też wolontariuszom, którzy jak co roku wspaniale koordynowali akcję! Dzieci były przeszczęśliwe, a radości i wzruszeń było co niemiara!