Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”
w Żorach to wielkie dzieło ludzi, którzy poświęcają swój czas i zdolności
na rzecz osób chorych.

 

Zaczęło się od wolontariuszy…

Pomysł powołania w Żorach stowarzyszenia zajmującego się opieką paliatywno-hospicyjną zrodził się już jesienią 2002 roku. Inicjatywa wyszła od Agnieszki Gorzelny i Anny Kuczmik – dwóch wolontariuszek zajmujących się osobami terminalnie chorymi, które wokół Diakonii Miłosierdzia przy Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach zamierzały powołać większą grupę wolontaryjną.

Przy wsparciu i zrozumieniu ks. Józefa Hertlinga (wikary tej żorskiej parafii), a także nauczyciela historii i radnego Rady Miasta Żory Dariusza Domańskiego oraz lekarza onkologa Grzegorza Słomiana, pomysł po kilku miesiącach został zrealizowany.  Ale najpierw inicjatorzy odbyli wiele spotkań z władzami miasta Żory, a przede wszystkim odwiedzili wiele razy Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Św. Łazarza” w Krakowie. To najstarsze w Polsce tego typu stowarzyszenie, z którego doświadczeń chcieli skorzystać zaangażowani w inicjatywę w Żorach.

W organizacji opieki paliatywno-hospicyjnej w Żorach bardzo cenne było doświadczenie samego doktora Grzegorza Słomiana, który już od 1997 r. prowadził Poradnię Opieki Paliatywnej w Żorach, a od 1999 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls”w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 25. W 2001 r. NZOZ poszerzył swoją działalność i przekształcił się w NZOZ „Onko-Dent”, który działa do dziś.

Powołanie i początki Stowarzyszenia

13 marca 2003 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Żorach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”. Na liście założycieli znalazło się 25 podpisów, co pozwoliło oficjalnie zarejestrować Stowarzyszenie w dniu 25 kwietnia 2003 roku.

2 czerwca otwarto biuro Stowarzyszenia (w budynku za starym szpitalem, przy ul. Męczenników Oświęcimskich 46 w Żorach), gdzie udzielano informacji o działalności organizacji oraz przyjmowana zgłoszenia osób potrzebujących opieki paliatywno-hospicyjnej. Ta prowadzona była wówczas jedynie w warunkach domowych chorego.

Do końca 2003 roku Stowarzyszenie liczyło już 95 członków. Zespół hospicyjny tworzyli: lekarz Grzegorz Słomian, trzy pielęgniarki (Urszula Kotlarska, Urszula Heersch, Joanna Gajek), pięciu wolontariuszy oraz na życzenie chorego ksiądz (ks. Józef Hertling i ks. prałat Jan Szewczyk). Zespół wspomagała grupa 35 wolontariuszy niemedycznych, których działalność koordynowała Agnieszka Gorzelny.

W kolejnych latach zespół hospicyjny się rozrastał, przybywało również wolontariuszy i nowych członków Stowarzyszenia. W 2005 roku siedziba Stowarzyszenia przeniesiona została na ul. Dworcową 7 w Żorach, a pracami biura kierowała Urszula Filip.

Ambitny plan budowy hospicjum

Rok 2008 był czasem podsumowań 5 lat działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych oraz określenia planów na przyszłość. Najważniejszym z nich była budowa stacjonarnego hospicjum w Żorach, co zresztą było celem Stowarzyszenia od samego początku jego powołania. To ogromna inwestycja, która nie mogła powstać bez pomocy chociażby władz miasta Żory.

W grudniu 2008 roku, z inicjatywy członka Zarządu Stowarzyszenia Dariusza Domańskiego, radni Rady Miasta Żory podjęli jednogłośnie uchwałę o rozpoczęciu budowy hospicjum stacjonarnego w Żorach oraz przeznaczeniu środków finansowych na ten cel.

Budowa ruszyła 16 października 2009 roku. Projekt budynku przy ul. Promiennej 4 stworzył Maciej Pindur z Pracowni Projektowej PIK, a wykonawcą było Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

Uroczyste otwarcie hospicjum stacjonarnego!

Rok później, 16 października 2010 roku, odbyła się uroczystość otwarcia hospicjum stacjonarnego w Żorach. Uczestniczyły w niej wszystkie osoby zaangażowane w pomysł powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” oraz w budowę placówki, a także lokalne władze. Uroczystego poświęcenia placówki dokonał w dniu 15 października 2010 roku Abp Damian Zimoń. 13 stycznia 2011 roku do Hospicjum stacjonarnego przyjęci zostali pierwsi pacjenci.

Rozwijamy się dalej…

Ze względu na duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie w regionie na opiekę paliatywno-hospicyjną, w maju 2016 roku rozpoczęliśmy rozbudowę hospicjum stacjonarnego o drugi Oddział Opieki Paliatywnej.

Stowarzyszenie organizuje wiele imprez kulturalnych o charakterze charytatywnym. Realizuje w regionie ogólnopolskie kampanie społeczne promujące ideę opieki paliatywno-hospicyjnej, samo również jest organizatorem podobnych kampanii.

WAŻNE DATY

13 marca 2003 zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”, komitet założycielski tworzyli: Dariusz Domański, Grzegorz Słomian i ks. Józef Hertling, oraz grupa 25 członków.

8 maja 2003 powołanie pierwszego Zarządu Stowarzyszenia: Dorota Domańska (prezes), Dariusz Domański i Grzegorz Słomian (członkowie)

25 kwietnia 2003 – oficjalna rejestracja Stowarzyszenia w KRS

20 marca 2007 – powołanie nowego Zarządu Stowarzyszenia: Grzegorz Lepich (prezes), Dorota Domańska, Dariusz Domański, Grzegorz Słomian, Urszula Kotlarska, Aleksandra Lepich (członkowie)

18 grudnia 2008 – Rada Miasta Żory podejmuje uchwałę o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na budowę hospicjum stacjonarnego

16 października 2009 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hospicjum

15 października 2010 – zakończenie budowy i uroczyste poświęcenie budynku Hospicjum

13 stycznia 2011 – przyjęcie pierwszych pacjentów w hospicjum stacjonarnym

2011Prezesem Stowarzyszenia została ponownie Dorota Domańska. W skład nowego Zarządu weszli: Grzegorz Słomian, Urszula Kotlarska, Roman Pokorski, Grzegorz Lepich (do 17.08.2011 r.).

2015Wybór nowego Zarządu, w którego skład wchodzą obecnie: Adam Gryman, Urszula Kotlarska, Roman Pokorski i Grzegorz Słomian. Prezesem ponownie została Dorota Domańska.

Grudzień 2015Rada Miasta Żory podjęła decyzję o rozbudowie oddziału opieki paliatywnej i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miejskim na ten cel.

Maj 2016 – rozbudowa hospicjum stacjonarnego o drugi Oddział Opieki Paliatywnej

10 marca 2017otwarcie nowej części oddziału opieki paliatywnej. Od tego dnia hospicjum dysponuje 13 salami dla chorych (1, 2 i 3-osobowymi) – w sumie placówka posiada 30 łóżek stacjonarnych.

 • Adamczyk Aleksandra
 • Antosiak Aneta
 • Biela Rafał
 • Domańska Dorota
 • Domański Dariusz
 • Dziwoki Ignacy
 • Dziwoki Weronika
 • Gajek Joanna
 • Gorzelny Agnieszka
 • Grzonka Joachim
 • Heesch Urszula
 • ks. Hertling Józef
 • Kotlarska Urszula
 • Kuczmik Anna
 • Kurek Krzysztof
 • Marciniec Andrzej
 • Piontek Aleksandra
 • Pokorski Roman
 • Ratajczak Ilona
 • Słomian Grzegorz
 • Słomian Lucyna
 • Trybulski Robert
 • Wawrzyczek Daniel
 • Wrzodak Marian
 • Wrzodak Marta

 

Poznaj Hospicjum

Opieka w Hospicjum

Jak możesz nam pomóc