Organizujemy i wspieramy akcje społeczne i edukacyjne,
których celem jest pomoc naszemu Hospicjum
oraz propagowanie idei paliatywno-hospicyjnej.