Rejestracja do Poradni Medycyny Paliatywnej:

w godzinach pracy poradni

pod nr tel.: 32 435 04 66 wew. 2

Godziny przyjęć w Poradni:

 

Rejestracja

Pielęgniarka

Psycholog

poniedziałek     15.30 – 19.30
wtorek               8.00 – 12.00
środa                 13.00 – 18.00

Lekarz

poniedziałek     15.30 – 17.00
wtorek                8.00 – 10.30
środa                 13.00 – 15.30

w siedzibie Hospicjum przy ul. Promiennej 4.

 

Z pomocy Poradni Medycyny Paliatywnej korzystają osoby z chorobą nowotworową. Trwające leczenie onkologiczne nie jest przeszkodą w rejestracji do poradni. Podstawowym celem opieki paliatywnej jest zwalczanie bólu i pomoc w radzeniu sobie z trudnymi objawami choroby oraz łagodzenie dolegliwości, takich jak duszności czy lęk. Konsultacje w poradni udzielane są przez specjalistów medycyny paliatywnej. W przypadku pogorszenia się stanu pacjenta możliwa jest zmiana formy opieki z Poradni na inną świadczoną przez nasze Hospicjum.

Dokumenty potrzebne do rejestracji:

  • skierowanie od lekarza do poradni opieki paliatywnej
  • karta informacyjna z rozpoznaniem choroby
  • oryginał lub kopia dokumentacji potwierdzającej ubezpieczenie chorego np. legitymacja emeryta/rencisty ZUS
  • ksero dokumentacji medycznej