W tym miejscu mieszkańcy nieuleczalnie chorzy z całego naszego województwa znajdują opiekę, wsparcie psychiczne i duchowe, znajdują zrozumienie, czują się potrzebni, nie boją się rozmawiać o przemijaniu. Tym miejscem jest hospicjum w Żorach, znajdujące się przy ulicy Promiennej, które działa już ponad pięciu lat. Od początku działalności placówka przyjmuje 15 pacjentów, ale zapotrzebowanie jest znacznie większe. Dlatego zdecydowano w naszym mieście o rozbudowie hospicjum – jeszcze w tym roku ?wyrośnie? dodatkowy segment przy istniejącym budynku przy ul. Promiennej! Zdjęcia: Kaka, arc. hospicjum

Hospicjum w Żorach będzie rozbudowane za 1 mln zł

– 60-70 procent to pacjenci z Żor, a pozostali to mieszkańcy z miast sąsiednich, w tym np. Świerklan, czy Boguszowic i z dalszych zakątków województwa śląskiego. Obecnie w hospicjum domowym mamy 30 pacjentów, a w hospicjum stacjonarnym – 15 osób, ale gdy jest taka potrzeba, to robimy dostawki. Na przykład w pokoju dwuosobowym dostawiamy trzecie łóżko. Poza tym na liście rezerwowej mamy kilkanaście osób. Dlatego cieszymy się z rozbudowy naszej placówki – mówi nam Dorota Domańska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ?Hospicjum im. Jana Pawła II?, które prowadzi żorskie hospicjum.

Na rozbudowę hospicjum w budżecie miasta na ten rok zarezerwowano kwotę 1 miliona złotych – to środki na zadanie z zakresu ochrony zdrowia, w tym na zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Jak zmieni się nasze hospicjum? – Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowy segment o następujących parametrach: powierzchnia użytkowa wyniesie 312,66 metrów kwadratowych, powierzchnia całkowita wyniesie 365,98 metry kwadratowe, a kubatura to 1350 metrów sześciennych – mówi Anna Ujma, doradca prezydenta Żor.

Jak będzie wyglądać nowy segment żorskiego hospicjum? – Budynek będzie parterowy, niepodpiwniczony. W nowej części hospicjum znajdzie się miejsce dla 16 pacjentów, co łącznie pozwoli nam sprawować opiekę nad 31 osobami chorymi terminalnie w ramach hospicjum stacjonarnego. Po stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II będzie wyposażenie nowego oddziału, do czego przyczynią się m.in. kwesty oraz wpłaty z jednego procenta podatku – dodaje Anna Ujma.

Od kilku lat z tytułu jednego procenta podatku żorskie hospicjum otrzymuje ponad 300 tys. zł. To jednak mało w skali potrzeb, bo pieniądze są przeznaczane na bieżącą działalność. Dzienne utrzymanie jednego pacjenta w placówce to koszt ok. 400 zł, a z Narodowego Funduszu Zdrowia hospicjum otrzymuje dopłatę 236 zł na osobę na dzień.

Kiedy nowa część budynku hospicjum będzie gotowa? – Rozbudowa żorskiego hospicjum rozpocznie się po podpisaniu umowy z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu. Obecnie trwa procedura sprawdzania ofert. Termin zakończenia robót został określony na 20 listopada 2016 roku – mówi Anna Ujma.

Przy okazji warto podkreślić, że wciąż poszukiwani są wolontariusze do żorskiego hospicjum. – Najbardziej poszukiwani są wolontariusze medyczni, bardziej niż wolontariusze akcyjni. Jednak każda pomoc jest na wagę złota. Wystarczy tylko zgłosić chęć pomocy wolontaryjnej w biurze hospicjum przy ul. Promiennej, wypełnić deklarację i odbyć szkolenie – najbliższe zaplanowano na czerwiec tego roku. To są zajęcia z teorii i praktyki – pomoc na oddziałach i w hospicjum domowym – mówi Domańska. Spotkania wolontariatu odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach popołudniowych do godz. 19.

Budynek hospicjum w Żorach otwarto 16 października 2010 r., a pierwszych pacjentów przyjęto w styczniu 2011 r.

Źródło: http://zory.naszemiasto.pl