Nasz adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. Jana Pawła II”
44-240 Żory, ul. Promienna 4

NIP 651-16-10-010 REGON 278053096

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy Żory
02 8456 0009 2001 0025 3174 0001

Konto walutowe – Bank Spółdzielczy Żory
POLUPLPR 45 8456 0009 2001 0025 3174 0003 (Euro)
POLUPLPR 18 8456 0009 2001 0025 3174 0004 (GBP)
POLUPLPR 88 8456 0009 2001 0025 3174 0005 (USD)

 

Numer KRS

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego możesz nam przekazać swój 1%
KRS 00 00 159 454

Zarząd

Artur Kłusek – Prezes
Magdalena Ploch – Zastępca Prezesa
 Beata Szczygieł – Członek Zarządu

Rafał Kurzawa – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Tomasz Trzepizur

Roman Pokorski

Grzegorz Stawski

 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”

Deklaracja członkowska

 

Sprawozdania finansowe za rok 2015:

Rachunek wyników i Bilans

 

Sprawozdania finansowe za rok 2014:

 

Bilans

 

Rachunek wyników

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

 

Informacja dodatkowa

 

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2013:

 

Bilans

 

Rachunek wyników

 

Informacja dodatkowa

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2012:

 

Bilans

 

Rachunek wyników

 

Informacja dodatkowa