Dziś z Suszca dotarły do nas smutne wiadomości, gdzie zmarła nasza 18-letnia wolontariuszka Monika. Dziękując za Jej dobroć, łączymy się w bólu z jej Rodziną i Najbliższymi…

„Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.”

znicz_160114