Już 12 czerwca odbędzie się pierwsze spotkanie dla osób chcących pomagać podopiecznym żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II. W kursie organizowanym przez placówkę mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zainteresowane wolontariatem.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ?Hospicjum im. Jana Pawła II? działa dzięki pracy wolontariuszy, bowiem opieka nad pacjentami placówki i ich rodzinami jest bezpłatna. Po odbyciu specjalnego kursu organizowanego przez placówkę, wolontariusz może podjąć się opieki nad chorym. Polega to na towarzyszeniu mu w takim wymiarze, w jakim jest to konieczne.

Po co kurs? ? Towarzyszenie choremu to najtrudniejsze wyzwanie, przed jakim stanąć może wolontariusz hospicyjny. Opiekuje się bowiem osobą, która zmierza się z nieuchronnością odejścia. Wspieranie jej wymaga odpowiedniego psychicznego przygotowania, umiejętności rozmowy. Pacjent wielokrotnie zadaje sam sobie i wolontariuszowi najtrudniejsze pytania o sens życia, choroby, nie umie pogodzić się z sytuacją. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie oraz potwierdzenie predyspozycji wolontariusza do tego typu pomocy ? słyszymy w hospicjum.

Kurs organizowany przez Stowarzyszenie odbywa się tylko raz w roku i obejmuje 6 spotkań oraz 40 godzin praktyki. Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 12, 13, 19 i 20 czerwca br. Udział w nim jest bezpłatny. Podczas spotkań, prowadzonych przez psychologa, lekarza, pielęgniarkę czy wolontariuszy, każdy kandydat na wolontariusza hospicyjnego ma szansę poznać pracę i działalność placówki.

Więcej informacji o kursie można uzyskać pod numerem telefonu 660-745-844  Zapisy są przyjmowane pod ww. numerem tel. oraz pod adresem mailowym wolontariat@hospicjumzory.pl .

Program_szkolenia_dla_wolon_2015

Program szkolenia dla wolontariuszy 2015 [PDF]