Barwny korowód złożony z uczniów, wolontariuszy i przyjaciół naszej placówki wyruszył spod siedziby Hospicjum i ulicami miasta przemaszerował do siedziby MOK na Dolnym Przedmieściu. Przemarszowi towarzyszyła muzyka wykonywana przez Orkiestrę Dętą Ruchu „Borynia” pod dyrekcją pana Pana Władysława Mołdrzyka, która już po raz kolejny wsparła nasz marsz radosną muzyką. XIX Marsz Nadziei kończy obchody tegorocznych Pól Nadziei. Uroczystą galę uświetniła swoim artystycznym występem młodzieży z Pawłowic – uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy szkolnym koordynatorom za zorganizowanie i przygotowanie występu – szczególnie gorąco dziękujemy Pani Ani Kurpas- Adamskiej. Dziękujemy również naszym wspaniałym wolontariuszom za udział w tegorocznym marszu, a także za wspieranie nas w czasie całorocznej akcji Pola Nadziei w formie różnorakich kwest, zbiórek, festynów i kiermaszów, z których dochód wspiera naszą działalność.

W październiku żonkilowe Pola Nadziei zostaną zasiane ponownie. Wolontariusze posadzą kwiaty przed hospicjum, a także na terenie swoich szkół i przedszkoli. Rozpocznie się tym samym kolejna edycja programu Pola Nadziei.