Serdeczne podziękowania dla Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej w Warszowicach oraz pani koordynator Moniki Poźniak za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki charytatywnej na rzecz naszego Hospicjum. Wolontariusze samodzielnie przygotowali palmy wielkanocne, za które udało im się pozyskać od darczyńców kwotę 3 717,50 zł. W imieniu naszych pacjentów bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję osobom. Należy podkreślić, iż wolontariusze z Warszowic podobną akcję przeprowadzają dla nas od kilku lat!