Już po raz trzeci firma LOTTE Wedel sp. z o.o. zaprosiła nas do uczestnictwa w projekcie „Wedel od serca. Pomagamy innym”. W ramach projektu nasze Stowarzyszenie otrzymało grant w wysokości 5 000 zł, z którego zostanie doposażony nasz hospicyjny oddział. Z tego miejsca szczególne podziękowania kierujemy do Pani Justyny Kmiecik, która już po raz kolejny wsparła nas swoim zaangażowaniem i ogromnym sercem. W imieniu naszych pacjentów, naszych pracowników i wolontariuszy serdecznie dziękujemy!