Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. „Jana Pawła II”  znalazło się wśród 15 organizacji z naszego regionu, które otrzymały wsparcie firmy ROSSMANN w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomagamy jak umiemy”. 14 listopada br. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące akcję.  Uczestniczący w nim Prezes Stowarzyszenia Artur Kłusek, oficjalnie podziękował Zarządowi firmy Rossmann, za włączenie naszej placówki do grona instytucji, które zgodnie z wolą pracowników i klientów sieci, jeszcze w tym roku otrzymają rzeczowe wsparcie.

W ramach trwającej od 2 stycznia do 31 października akcji „Pomagamy jak umiemy”, członkowie Klubu Rossmann, za zrobione przez siebie zakupy, mogli wskazywać  instytucje, które otrzymywały w ten sposób punkty.  Ilość zdobytych punktów przełoży się na równowartość w postaci  pomocy rzeczowej, w postaci dostępnych w Rossmannie produktów, które jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia zostaną dostarczone do naszego Hospicjum. Organizacje same wybierały, które z blisko 1300 artykułów dostępnych w sieci  Rossmanna jest im najbardziej potrzebna.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Zarządowi oraz Pracownikom firmy Rossmann za udzielone wsparcie. Dziękujemy także klientom sieci, którzy wskazali naszą placówkę jako podmiot do przekazania pomocy rzeczowej.

dav

dav