Klub Wolontariatu z SP-3 w Orzeszu-Zawadzie oraz klasy z SP-4 w Orzeszu-Jaśkowicach miały okazję wziąć udział w zajęciach nt. wolontariatu i hospicjum.

Dzieci i młodzież odwiedziliśmy w czwartek (11.01), dziękując przy okazji za ich dotychczasowe zaangażowanie i przeprowadzone akcje na rzecz naszej placówki.

jaskowice-1  jaskowice-2

zawada