Hospicjum im. Jana Pawła II dzięki P. Dorocie Domańskiej – prezes stowarzyszenia wygrało konkurs grantowy skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. Konkurs zorganizowała łódzka Fundacja Dbam o Zdrowie.

Do rozdysponowania była pula 300 tys. Hospicjum otrzymało 50 tys. zł maksymalne dofinansowanie, o jakie można było się starać. Środki zostaną przeznaczone na nabycie niezbędnych leków, środków medycznych i opatrunkowych dla podopiecznych hospicjum.

czek