W niedzielę, 16 października nasi wolontariusze kwestowali przy ul. Ks. Klimka. Dzięki hojności darczyńców udało im się zebrać 2338,02 zł. Dziękujemy!

Dlaczego kwestujemy i zbieramy pieniądze? Obecnie w hospicjum stacjonarnym znajduje się 15 pacjentów, a około 30 chorymi opiekujemy się w ramach hospicjum domowego. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywa zaledwie 60% kosztów. Pozostałe wydatki Stowarzyszenie musi pokryć z własnych pieniędzy, pochodzących z 1% podatku, kwest czy darowizn. W 2016 roku rozpoczęła się rozbudowa hospicjum. Na nowym oddziale placówki znajdzie się miejsce dla 16 pacjentów.

Opieka, którą otaczamy naszych pacjentów jest bezpłatna.

kwesta_1610161

kwesta_1610163

kwesta_1610162