Informujemy, że z dniem 19 luty 2014 nasze konto w banku PKO (nr konta: 32 1020 2472 0000 6702 0018 7658) przestanie istnieć .

Pozostałe numery naszych kont pozostają bez zmian i nadal będą funkcjonowały jak dotychczas.

informacja