W piątek i sobotę odbyły się ostatnie zajęcia teoretyczne dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Teraz, przed każdym z nich, część praktyczna, czyli posługa w hospicjum domowym (20 godz.) i stacjonarnym (20 godz.).