W dniach 25-27 maja 2012 roku w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym
w Kokoszycach odbyły się po raz kolejny rekolekcje dla wspólnot hospicyjnych.
W tegorocznym spotkaniu brały udział osoby działające przy hospicjach m.in. w Katowicach, Tychach, Jastrzębiu, Cieszynie, Rybniku oraz nasza 12-osobowa grupa żorskich wolontariuszy wraz z Panią Prezes Dorotą Domańską. Duchową opieką objęli nas
ks. dyrektor Mariusz Pacwa, ks. rekolekcjonista Zdzisław Tomziński oraz ks. Benedykt Zowada.

Podczas konferencji ks. Zdzisław poruszył kwestie szczególnie bliskie wszystkim uczestnikom rekolekcji. Ksiądz rozpoczął od przytoczenia hasła na rok duszpasterski 2011/2012 ?Kościół naszym domem? przypominając nam, iż zarówno Kościół, który założył nasz Pan Jezus Chrystus, jak i każde hospicjum to przede wszystkim wspólnoty ludzkich serc. Troska o obie te wspólnoty wymaga od nas wiele rozwagi ale także odwagi, które powinniśmy czerpać szczególnie z kart Pisma Świętego.
Ksiądz Zdzisław podkreślał wagę cnoty roztropności, którą należy pielęgnować w stosunku do drugiego człowieka, ale także do samego siebie. Korzystanie z doświadczenia naszych poprzedników, realny, choć pełen wiary i nadziei odbiór rzeczywistości, jak również dobre wykorzystanie daru mowy są nam pomocne w posłudze hospicyjnej oraz w naszych codziennych relacjach z bliźnim.

Ponadto ksiądz rekolekcjonista zwrócił naszą uwagę na trzy najbardziej istotne sfery naszego życia, a mianowicie na relację z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, a także
z samym sobą. Zaniedbanie którejkolwiek z tych relacji rzutuje na pozostałe, tak więc znalezienie czasu na modlitwę, spotkanie z drugim człowiekiem oraz odpoczynek są konieczne, aby wszelkie nasze działania przyniosły dobre owoce.

Uczestnicy tegorocznych rekolekcji istotnie odnaleźli czas na udział w sakramentach świętych, wspólną modlitwę, śpiew przy gitarowym akompaniamencie ks. Benedykta, jak również na zapoznanie się, wymianę doświadczeń i refleksji związanych z posługą chorym. Piękne otoczenie Domu Rekolekcyjnego oraz wspaniała pogoda sprzyjały odpoczynkowi oraz spotkaniom na łonie natury. Nie sposób nie wspomnieć smakowitych posiłków, które także umacniały naszą rekolekcyjną wspólnotę.

W dzień wyjazdu, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, prosiliśmy o Jego dary
a ksiądz Zdzisław przypomniał nam, iż łaska i miłosierdzie Boże zależą w dużej mierze od otwartości serca każdego z nas. Ufność wobec Pana Boga oraz przyjęcie Ducha Świętego pozwolą nam, aby Jego owoce miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania towarzyszyły nam przy posłudze w hospicjach oraz
w naszych domach i miejscach pracy.

Cytując słowa piosenki, którą w sobotni wieczór zaintonował ks. Benedykt: ?Wędrówką jedną życie jest człowieka?? składamy ogromne Bóg Zapłać wszystkim księżom, siostrom zakonnym oraz osobom świeckim, dzięki którym na trasie naszej ziemskiej wędrówki pojawił się właśnie przystanek: Kokoszyce.

Joanna D.