Wszystkim Dobroczyńcom, którzy pamiętali o nas podczas rozliczeń podatkowych za 2013 rok – DZIĘKUJEMY!

1procent_2013_podz