Jak Wam podobał się świąteczny weekend w MOK-u? My serdecznie dziękujemy za pamięć o nas p. Agnieszce Wronce i p. Grzegorzowi Grankowi, a tym samym Fundacji Orange i Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu KONTRAPUNKT oraz wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w to piękne dzieło!