Pacjenci Hospicjum bardzo chętnie spotykają się we wspólnym gronie podczas zajęć terapii zajęciowej, które codziennie odbywają się w hospicyjnej świetlicy. Spotkaniom – obok pracy terapeutycznej – towarzyszą rozmowy, żarty a nawet wspólne śpiewy! Stworzone w trakcie zajęć rękodzieło można podziwiać podczas miejskich festynów i kiermaszy, w czasie których często wystawiamy nasze prace na hospicyjnym stoisku.

1143161310920190608_160400