8 września, cztery nasze Wolontariuszki kwestowały podczas Dożynek w Pawłowicach. Uzbierały 226,66 złotych. Dziękujemy!

Kwesta podczas Dozynek w Pawlowicach