Prog_szkol_dla_kandyd_na_wolont_czer_2013_str1Prog_szkol_dla_kandyd_na_wolont_czer_2013_str2

Program szkolenia dla wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy 2013 w formacie PDF