13 marca 2003 r. – zebranie założycielskie:

 Adamczyk Aleksandra

Antosiak Aneta

Biela Rafał

Domańska Dorota

Domański Dariusz

Dziwoki Ignacy

Dziwoki Weronika

Gajek Joanna

Gorzelny Agnieszka

Grzonka Joachim

Heesch Urszula

ks. Hertling Józef

Kotlarska Urszula

Kuczmik Anna

Kurek Krzysztof

Marciniec Andrzej

Piontek Aleksandra

Pokorski Roman

Ratajczak Ilona

Słomian Grzegorz

Słomian Lucyna

Trybulski Robert

Wawrzyczek Daniel

Wrzodak Marian

Wrzodak Marta

Honorowy patronat objęli:

ks. Prałat Jan Szewczyk

Prezydent Żor Waldemar Socha


Komitet założycielski:

Dariusz Domański

Grzegorz Słomian

ks. Józef Hertling

 

08 maja 2003 r.

  •  powołanie pierwszego Zarządu:

Dorota Domańska – Prezes

Dariusz Domański

Grzegorz Słomian

 

23 kwietnia 2004 r.

  •  rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

20 marca 2007 r.

  •  wybór nowego Zarządu:

Grzegorz Lepich – Prezes, Dorota Domańska, Dariusz Domański, Grzegorz Słomian, Urszula Kotlarska, Aleksandra Lepich.

 

18 grudnia 2008 r.

  •  podjęcie uchwały przez Radnych Rady Miasta Żory o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na budowę hospicjum stacjonarnego.

16 października 2009 r.

  •  wmurowanie kamienia węgielnego.

 

15 grudnia 2009 r.

  •  przyjęcie Romana Pokorskiego do składu Zarządu.

15 października 2010 r.

  • poświęcenie budynku przez Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia.

 

16 października 2010 r.

  •  uroczyste otwarcie budynku dokonane przez:

Waldemara Sochę – Prezydenta Miasta Żory,

Księdza Dziekana Stanisława Gańczorza – kapelana Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

oraz Grzegorza Lepicha – Prezesa Stowarzyszenia.

13 stycznia 2011 r.

  •  przyjęcie na oddział pierwszych pacjentów.

 

Powstanie i historia Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach to wielkie dzieło. Hospicjum funkcjonuje dzięki Bogu oraz wielu ludziom, którzy na rzecz osób chorych poświęcają swój czas i zdolności.

 

A jeszcze wcześniej

Pomysł, który doprowadził do założenia hospicjum, narodził się jesienią 2002 roku w głowach młodych ludzi skupionych wokół Diakonii Miłosierdzia, funkcjonującej przy parafii św. Stanisława bpa i m. w Żorach. Dwie członkinie Diakonii – Agnieszka Gorzelny i Anna Kuczmik (które same miały już kontakt z osobami chorymi terminalnie) postanowiły zachęcić więcej osób z grupy, jak również spoza Diakonii, do szerzej zakrojonych działań w ramach wolontariatu na rzecz chorych. Pomysł szybko zyskał akceptację osób, do których młodzież zwróciła się z prośbą o pomoc: ks. Józefa Hertlinga, wikarego ze wspomnianej parafii; Dariusza Domańskiego, nauczyciela historii i radnego Rady Miasta Żory oraz Grzegorza Słomiana, lekarza onkologa (weszli oni później w skład Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia).

Osoby skupione w grupie założycielskiej postanowiły stworzyć stowarzyszenie w oparciu o model krakowskiego hospicjum, korzystając z doświadczenia najstarszego polskiego stowarzyszenia tego typu. Spotkania w Krakowie miały miejsce jeszcze przed pierwszym zebraniem. Od tego czasu przedstawiciele Stowarzyszenia mieli okazję wielokrotnie odwiedzić krakowskie Hospicjum św. Łazarza. Już 19 stycznia 2003 roku odbyło się pierwsze spotkanie ks. Józefa Hertlinga, Doroty i Dariusza Domańskich i Anety Antosiak z Hubertem Wołącewiczem, koordynatorem Pól Nadziei w tymże hospicjum. 6 lutego tegoż roku miało miejsce kolejne spotkanie tej samej grupy z Jolantą Stokołosą, Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”. 16 kwietnia 2003 r., krakowskie hospicjum odwiedził także Prezydent Żor Waldemar Socha wraz z Dorotą i Dariuszem Domańskimi.

 Pierwsza siedziba Stowarzyszenia

 

Rejestracja i pierwsze działania

13 marca 2003 roku w Sali Narad Urzędu Miasta Żory odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. Na liście założycieli swoje podpisy złożyło 25 osób. Nieco ponad miesiąc później – 23 kwietnia, stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Szczególnie ważna w tych działaniach była pomoc prawnika Romana Pokorskiego, który wspomagał tworzenie statutu i samą rejestrację. Członkowie Stowarzyszenia za cel postawili sobie podejmowanie inicjatyw związanych z szerzeniem idei hospicyjnej, działania w ramach hospicjum domowego oraz utworzenie w przyszłości hospicjum stacjonarnego, propagowanie idei wolontariatu i podjęcie szerokich działań w celu fachowego przygotowania jak najszerszej grupy w tym zakresie.

Już 26 i 27 kwietnia 2003 roku zorganizowano spotkania „Ku wyobraźni miłosierdzia”. Pierwszego dnia razem z chorymi uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele św. Stanisława bpa i m., po której rozpoczęła się wspólna modlitwa. Następnego dnia, w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się koncert charytatywny, na którym wystąpili: zespół Chili My i J.E.G.O. Band oraz Agnieszka Szupował. Gośćmi spotkania byli również przedstawiciele krakowskiego Hospicjum św. Łazarza – prezes Jolanta Stokłosa i Hubert Wołącewicz, koordynator Pól Nadziei oraz członkowie wspólnoty Cenacolo z Krzyżowic.

Z kolei 8 maja 2003 roku odbyło się Walne Zebranie zarejestrowanego już Stowarzyszenia. Dokonano wyboru pierwszego Zarządu, w którego skład weszli: Dorota Domańska, Dariusz Domański i Grzegorz Słomian. Przedstawili oni zebranym swoje pierwsze plany związane z działalnością Stowarzyszenia. Na pierwszym zebraniu Zarządu podjęto decyzję o wyborze Prezesa Stowarzyszenia. Została nim Dorota Domańska.

 

Pierwszy Zarzad Stowarzyszenia

 

W dwóch małych pokojach, w budynku za starym szpitalem na ul. Męczenników Oświęcimskich 46, 2 czerwca rozpoczęło działalność biuro naszego Stowarzyszenia. Udzielało ono wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Można było w nim zgłosić chorego potrzebującego pomocy, wypełnić deklarację członka Stowarzyszenia, zgłosić chęć pomocy w charakterze wolontariusza. Pierwszym kierownikiem biura został Krzysztof Kurek, z kolei pierwszą osobą zajmująca się księgowością była Dagmara Domin.

W roku 2003 odbyły się jeszcze dwa Walne Zebrania. Ponadto Stowarzyszenie zgłosiło swój udział w programie „Pola Nadziei” oraz zostało przyjęte do Ogólnopolskiego Forum Hospicyjnego, zrzeszającego hospicja z całej Polski. Oprócz tego rozpoczęto organizację comiesięcznych dni skupienia dla chętnych członków, sympatyków i wolontariuszy Stowarzyszenia.

Do końca 2003 roku członkami stowarzyszenia było 95 osób, w ciągu tych kilku miesięcy opieką objęto 60 chorych (w jednym czasie pod opieką było zwykle 25 chorych). Zespół hospicyjny tworzyli wtedy: lekarz (Grzegorz Słomian), trzy pielęgniarki (Urszula Kotlarska, Urszula Heesch i Joanna Gajek), pięciu wolontariuszy medycznych oraz na życzenie chorego – ksiądz (ks. Józef Hertling i ks. prałat Jan Szewczyk). Wspomagało ich 35 wolontariuszy niemedycznych, których działalność koordynowała Agnieszka Gorzelny.

 

Posiedzenie zaspołu hospicyjnego w siedzibie na ulicy Dworcowej 7

 

 

Nabieramy rozpędu

Na przestrzeni lat zespół Stowarzyszenia się rozrastał – przybywało nam lekarzy, pielęgniarek, jak i wolontariuszy. W roku 2004 do zespołu hospicyjnego doszli dwaj lekarze: Weronika i Ignacy Dziwoki (zaangażowani od początku w działalność Stowarzyszenia). Opieką duchową nad pacjentami zajął się ks. dziekan Stanisław Gańczorz, dalej przy pomocy ks. prałata Jana Szewczyka. Zespół hospicyjny spotykał się i nadal spotyka zwykle co dwa tygodnie, by omawiać sytuację chorych pozostających w danym czasie pod opieką. Spotkania prowadzone były przez Prezesa lub jednego z członków Zarządu. W tym samym czasie Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego (2004 r.). Od lipca pracami biura zaczęła kierować Urszula Filip, która zajmuje się nim do dnia dzisiejszego.

Rok później biuro Stowarzyszenia zostało przeniesione na ulicę Dworcową 7. W tym samym roku po raz pierwszy włączyliśmy się w kampanię „Hospicjum to też Życie”.

20 stycznia 2006 roku z wielkim bólem pożegnaliśmy jednego z założycieli Stowarzyszenia, wolontariusza hospicjum – lek. Ignacego Dziwoki, który sam doświadczył cierpień osoby terminalnie chorej.

W 2007 roku, 20 marca, podczas Zebrania Walnego dokonano wyboru nowego Zarządu. W jego skład weszli: Dorota Domańska, Dariusz Domański, Urszula Kotlarska, Aleksandra Lepich, Grzegorz Lepich, Grzegorz Słomian. Nowym Prezesem Stowarzyszenia został Grzegorz Lepich.

 

Jubileusz 5-lecia

 

Rok 2008 był dla nas podsumowaniem 5-lecia działalności, a jednocześnie spojrzeniem w przyszłość – na nasze plany i zamiary, związane przede wszystkim z budową hospicjum stacjonarnego.

 

Budowa i uroczyste otwarcie Hospicjum stacjonarnego

 

Zanim wmurowano kamień węgielny

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”, od początku stawiało sobie za cel opiekę nad chorymi w ramach hospicjum domowego i stacjonarnego. W ramach opieki domowej wolontariusze poszerzyli dotychczasową pracę żorskiego onkologa, doktora Grzegorza Słomiana oraz jego zespołu. Działanie hospicjum stacjonarnego oznaczało ogromne koszty, dlatego zaczęto zbierać fundusze i podejmować pierwsze rozmowy z Urzędem Miasta. Już w roku powstania Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Waldemara Sochy, Prezydenta Miasta Żory z prośbą o wskazanie działki pod budowę. Uchwałą Rady Miasta ze stycznia 2004 roku miało to być początkowo miejsce przy ul. Boryńskiej, naprzeciw kościoła św. Stanisława bpa, wtedy też powstał pierwszy projekt hospicjum stacjonarnego, wykonany przez Adama Patasa.

Rozmowy dotyczące budowy i związanych z nią kosztów trwały kilka lat, zmieniały się koncepcje związane z tą kwestią. We wrześniu 2008 roku, członek Zarządu hospicjum Dariusz Domański, Wiceprzewodniczący Rady Miasta złożył na ręce Prezydenta Żor wniosek o rozpoczęcie budowy hospicjum stacjonarnego w Żorach, pod którym zebrał podpisy wszystkich 23 radnych. Rada Miasta podjęła uchwałę o przyjęciu wniosku i przeznaczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie miasta. Stowarzyszenie zobowiązało się do przedstawienia projektu, wyposażenia budynku oraz sprawowania w nim opieki nad chorymi. Zmieniła się również lokalizacja z ul. Boryńskiej na ul. Promienną.

 

Budowa

16 października 2009 roku uroczyście rozpoczęto budowę hospicjum stacjonarnego. Projekt został wcześniej stworzony przez Macieja Pindura z Pracowni Projektowej PIK. Wykonawcą zostało Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

 

Poświęcenie i otwarcie budynku hospicjum

Rok później, w październiku 2010 roku, budowa została ukończona. 15 października ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń dokonał uroczystego poświęcenia budynku. Dzień później odbyło się oficjalne otwarcie.

 

5 - Poswiecenie hospicjum1 6 - Poswiecenie hospicjum2

 

Gospodarze uroczystości, czyli Zarząd Stowarzyszenia, zaprosili na spotkanie wiele osób związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz budową samego hospicjum.

Otwarcie Hospicjum Otwarcie Hospicjum

Otwarcie hospicjum Otwarcie Hospicjum

 

Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w kościele świętych Filipa i Jakuba, po której zaproszeni goście udali się do budynku hospicjum na ul. Promienną 4. Tam uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory, ksiądz dziekan Stanisław Gańczorz, kapelan hospicjum oraz Grzegorz Lepich, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum im. Jana Pawła II”. Na sali spotkali się przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, żorskich instytucji, nasi przyjaciele z innych ośrodków hospicyjnych z całej Polski, a także wolontariusze, darczyńcy oraz członkowie założyciele żorskiego stowarzyszenia. Odczytano również listy osób, które z powodu innych obowiązków nie mogły przybyć na uroczystość. Pan Ireneusz Ryszkiel, Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Urzędzie Wojewódzkim odczytał list wojewody Zygmunta Łukaszczyka, a ksiądz dziekan Stanisław Gańczorz księdza arcybiskupa Damiana Zimonia. Prezydent Waldemar Socha zwrócił uwagę na to, że żorzan stać na wybudowanie hospicjum, i to nie w wymiarze materialnym: Myślę, że wszyscy mamy prawo być dumni z tej decyzji o budowie placówki. Świadczy to o tym, że dojrzeliśmy. Świadczy to o tym, że stać nas było na to, i nie chodzi tu o koszty finansowe, tylko o to, że zauważyliśmy w sobie potrzebę zaspokajania potrzeb duchowych i pomocy innym, potrzebującym. Podkreślił również, że działalności hospicjum potrzebują zarówno chorzy, ich rodziny, jak i całe miasto. Uświadamia nam ono rzeczy istotne w życiu. Prezes Stowarzyszenia, Grzegorz Lepich wyraził ogromną wdzięczność Bogu i ludziom za to wszystko, co doprowadziło do tego dnia.

Następnie otwarcie uświetnił występ AF Music pod kierunkiem Andrzeja Marcińca. Goście uczestniczyli również w modlitwie w kaplicy hospicyjnej pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia oraz zasadzili żonkile w ramach rozpoczynającego się kolejnego programu Pól Nadziei. Pozostał czas na zwiedzanie budynku oraz rozmowy gości. Trzy miesiące później – w styczniu 2011 roku przyjęliśmy na oddział pierwszych pacjentów.

 

Już na swoim

W 2011 roku Prezesem Stowarzyszenia została ponownie Dorota Domańska. W skład nowego Zarządu weszli: Grzegorz Słomian, Urszula Kotlarska, Roman Pokorski, Grzegorz Lepich (do 17.08.2011 r.) i Aleksandra Lepich (do 2.03.2011 r.).

Hospicjum stacjonarne juz pomaga

Na przestrzeni dziesięciu lat Stowarzyszenie zorganizowało wiele kulturalnych imprez o charakterze charytatywnym. Większość z nich jest już cykliczna, jak coroczne koncerty Samorządowej Szkoły Muzycznej II st. w Żorach, występy żorskich grup artystycznych, Gale Wolontariatu. Ponadto hospicjum prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną, w tym kampanie reklamowe, na temat opieki hospicyjnej oraz wolontariatu. Dbałość o właściwy wizerunek hospicjum przynosi efekty w postaci cyklicznie pojawiających się informacji w środkach masowego przekazu i współpracy z różnymi regionalnymi instytucjami. Fundusze potrzebne na prowadzenie działalności zbieramy podczas licznych kwest, wśród których można wyróżnić Niedziele hospicyjne w parafiach, Płomyki Nadziei na żorskich cmentarzach, pozyskiwanie 1% podatku czy akcję Przekaż końcówkę zarobku. Każdy rok działalności Stowarzyszenia to również wiele spotkań konferencyjnych i szkoleń, w których uczestniczą członkowie oraz wolontariusze. Przygotowują one do lepszej opieki nad chorymi czy też uczą skutecznych działań w ramach wolontariatu. Chorym wypożyczany jest coraz bardziej specjalistyczny sprzęt otrzymywany lub zakupywany przez Stowarzyszenie. Cel pozostaje jeden – wspomaganie osób chorych terminalnie i ich rodzin.

Hospicjum stacjonarne juz pomaga    Hospicjum stacjonarne juz pomaga

Na koniec trochę statystyki

Liczba członków Stowarzyszenia w poszczególnych latach: 95 osób – 2003 r., 134 osoby – 2004 r., 171 osób – 2005 r., 118 osób – 2006 r., 184 osoby – 2007 r., 191 osób – 2008 r., 184 osoby – 2009 r., 217 osób – 2010 r., 218 osób – 2011 r., 227 osób – 2012 r.

Z roku na rok przybywa także osób pozostających pod naszą opieką. W 2004 roku było to 50 chorych, rok później 86 osób. W latach następnych opieką otoczono: 79 osób (2006 r.), 92 osoby (2007 r.), 105 osób (2008 r.), 132 osoby (2009 r.), 127 osób (2010 r.), 147 osób (2011 r.).

Przybywało nam również pełnych zapału wolontariuszy ofiarujących czas i siły. Obecnie działa na rzecz chorych 25 wolontariuszy medycznych. Wolontariuszy niemedycznych, biorących udział w akcjach i kwestach oraz pomagających w siedzibie hospicjum jest więcej – 285 osób. Rekord zgłoszeń padł w 2010 roku – pomoc zadeklarowało wówczas 489 chętnych.

Pismo od Arcybiskupa katowickiego abp Damiana Zimonia  ismo od Wojewody slaskiego Zygmunta Łukaszczyka