I znowu było u nas wesoło, głośno i żółto. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i uczniom, którzy tak licznie przybyli dziś do naszego hospicjum, by wspólnie zasadzić żonkilowe pole. Pola Nadziei to symbol naszej solidarności z osobami terminalnie chorymi, nie tylko pacjentami naszej placówki. Pamiętajmy o nich i wspierajmy ich na co dzień.