Tradycyjnie już, 5 grudnia , w ?Scenie na Starówce? odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu.

Ten szczególny dzień jest wspaniałą okazją, aby podziękować tym wszystkim, którzy kierując się wrażliwością i troską o człowieka, niosą bezinteresowną pomoc i służą potrzebującym.

Statuetkę Wolontariusza Roku 2011 w kategorii ?Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym? Kapituła Konkursu przyznała Pani Marii Pelaczyk. Znają ją podopieczni naszego hospicjum. Z wielkim zaangażowaniem i sercem oddaje się służbie chorym i ich rodzinom.

Wolontariuszami Roku w pozostałych kategoriach zostały panie: Grażyna Stefańska-Krauze i Augustyna Paszenda-Kapa.

 

Podczas Gali Wolontariatu nagrodzono również uczestników konkursu plastycznego ?Pomagam? i ?Uśmiechnięty żonkil?, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych. Dzieci przedszkolne i szkół podstawowych wraz ze swoimi opiekunami odebrały dyplomy oraz nagrody z rąk Pana Prezydenta Miasta Waldemara Sochy oraz Pani Doroty Domańskiej. Wyróżnione prace uczniów były wyeksponowane w holu kina i robiły duże wrażenie na oglądających.

W podziękowaniu wszystkim wolontariuszom i uczestnikom konkursu podczas Gali zaśpiewali utalentowani uczniowie Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 4.

Poniedziałkowe spotkanie zakończyło się odwiedzinami ?pomocnika Świętego Mikołaja? i na dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie czekała miła niespodzianka – prezenty i świąteczny poczęstunek.

Izabela Staniec