Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” prowadzi w Żorach placówkę hospicyjną, w której świadczona jest stacjonarna  i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. W ramach tej opieki, zapewniona jest opieka medyczna i rehabilitacyjna oraz wsparcie psychologicznie dla cierpiących w chorobie i ich bliskich.

Idea opieki paliatywnej i hospicyjnej

Wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), opieka paliatywna to postępowanie, które ma na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin w obliczu problemów związanych z nieuleczalną chorobą. Postępowanie wobec osób cierpiących w chorobie dotyczy leczenia bólu, ale i rozwiązywania problemów psychospołecznych i duchowych.

Hospicjum z łac. hospitium to przyjaźń, gościnne przyjęcie, gościnny dom
Paliatywny z łac. paliatus to okryty płaszczem

Opieka paliatywna uznaje umieranie jako normalne zjawisko i etap życia każdego człowieka. Jej zadaniem jest takie wsparcie chorego, aby cieszył się życiem i czerpał z niego radość do ostatnich chwil. Opieka oparta jest na empatii, życzliwości i serdeczności wobec samego chorego, jak i jego rodziny i bliskich.

Hospicjum stacjonarne i domowe

Hospicjum domowe ma na celu zapewnienie opieki paliatywnej w zaciszu domowym chorego. Opiekę zapewnia zespół hospicyjny (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog i wolontariusz, na życzenie pacjenta również ksiądz – kapelan), który udziela potrzebnej pomocy i wsparcia chorego i jego rodziny.

Hospicjum stacjonarne to miejsce stworzone z myślą o nieuleczalnie chorych. Choć zapewnia opiekę medyczną, nie jest szpitalem! To dom dla cierpiących w chorobie, którzy z różnych powodów nie mogą być objęci hospicyjną opieką domową.

Działamy dzięki wolontariuszom i darczyńcom

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Nasza działalność tylko w niewielkiej części finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Działamy dzięki wsparciu osób prywatnych, firm i instytucji, które przekazują nam darowizny, w tym 1% podatku dochodowego.

Jak możesz nam pomóc

Poznaj historię Hospicjum w Żorach