Hospicjum stacjonarne, choć zapewnia opiekę medyczną,
nie jest szpitalem! To dom dla cierpiących w chorobie, którzy z różnych powodów nie mogą być objęci hospicyjną opieką domową.

Zgłoszenia pacjentów do opieki hospicyjnej pod nr telefonu:
32 43 50 466,  32 44 20 321, 32 44 20 371 lub kom. 509 296 920
oraz na adres mailowy: hospicjum@hospicjumzory.pl

Na czym polega opieka hospicjum stacjonarnego?

Opieka hospicjum stacjonarnego świadczona jest w Oddziale Opieki Paliatywnej Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach przy ul. Promiennej 4.

Opiekę nad chorymi w Oddziale Opieki Paliatywnej sprawuje interdyscyplinarny zespół złożony z pielęgniarek, lekarzy, rehabilitanta, psychologa, kapelana, wolontariuszy. Pobyt i świadczenia są dla pacjenta bezpłatne.

Dla kogo hospicjum stacjonarne?

Do Oddziału Opieki Paliatywnej kierowani mogą być chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową w jej terminalnym stadium. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

Jakie warunki przyjęcia?

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum jest wyrażenie przez chorego świadomej zgody na proponowaną opiekę oraz pisemny wniosek lekarza kierującego pacjenta do Oddziału Opieki Paliatywnej. Pobierz wniosek >>

O wyniku rozpatrzenia wniosku i terminie przyjęcia chorego powiadamia telefonicznie uprawniony pracownik Hospicjum.

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie od lekarza na wniosku dostępnym w sekretariacie Hospicjum lub na stronie internetowej Hospicjum >>,
  • pisemna zgoda pacjenta lub jego opiekunów na objęcie opieką w Oddziale Opieki Paliatywnej Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach,
  • dowód osobisty pacjenta,
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (karta NFZ),
  • kserokopia dokumentacji medycznej z potwierdzeniem rozpoznania choroby nowotworowej (karty informacyjne, wyniki badań, konsultacje).

Inne informacje:

  • Kontakt z psychologiem: tel. (32) 43 50 466, od poniedziałku do środy oraz w piątek, w godzinach od 7.30 do 12.00.
  • Dla rodzin osób osieroconych raz w miesiącu odbywają się msze za zmarłych pacjentów oraz spotkania rodzin osieroconych z psychologiem oraz wolontariuszami.

 

Dowiedz się więcej o hospicjum domowym

Poznaj nasze Hospicjum

Sprawdź, jak możesz nam pomóc?