1. Ogólne informacje:

Do Oddziału Opieki Paliatywnej kierowani mogą być chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową w jej terminalnym stadium.
W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym
i jednocześnie nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.
Warunkiem przyjęcia do Hospicjum jest wyrażenie przez chorego świadomej zgody na proponowaną opiekę.

Opiekę nad chorymi w Oddziale Opieki Paliatywnej sprawuje interdyscyplinarny zespół złożony z pielęgniarek, lekarzy, rehabilitanta, psychologa, kapelana, wolontariuszy.
Pobyt i świadczenia są dla pacjenta bezpłatne.

2. Warunki przyjęcia:

Lekarz kierujący pacjenta do OOP powinien wypełnić wniosek o przyjęcie na odpowiednim druku dostępnym:

– w sekretariacie
– na stronie internetowej www.hospicjumzory.pl
i złożyć lub przesłać do Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” wraz z dostępną dokumentacją medyczną.

O wyniku rozpatrzenia wniosku i terminie przyjęcia chorego powiadamia telefonicznie uprawniony pracownik Hospicjum.

Informacje dotyczące przyjęć chorego można uzyskać również pod numerem telefonu
(32) 43 50 466.

3. Wymagane dokumenty

– Skierowanie od lekarza na wniosku dostępnym w sekretariacie lub na stronie internetowej.
– Pisemna zgoda pacjenta lub jego opiekunów na objęcie opieką w OOP.
– Dowód osobisty
– Kserokopia dokumentacji medycznej z potwierdzeniem rozpoznania choroby nowotworowej (karty informacyjne, wyniki badań , konsultacje)

4. Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”
44-240 Żory ul. Promienna 4
Telefon 32 43 50 466
e-mail: hospicjumzory@op.pl

5. Do pobrania

ikona_pdf Skierowanie do hospicjum