Hospicjum Domowe

W Hospicjum Domowym obejmuje się opieką chorych w terminalnej fazie choroby, przebywających w swoich domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak też osierocenia.

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, których opieka powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej, jakości życia zarówno chorych jak i ich rodzin.

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na proponowaną opiekę ? osoby opiekującej się nim.

Zgłoszenie chorego można dokonać w siedzibie hospicjum Żory ul. Promienna 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Do rejestracji chorego konieczne są:

  • Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • Kserokopia dokumentacji medycznej
  • Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta, (jeśli pacjent posiada legitymacje emeryta, rencisty)
  • Zgoda pacjenta lub opiekuna na objęcie opieką paliatywną wyrażona na piśmie

Opiekę nad pacjentem sprawuje interdyscyplinarny zespół profesjonalistów (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, kapelan ? na życzenie i za zgodą chorego) wraz z przeszkolonymi wolontariuszami.

Celem opieki interdyscyplinarnej jest kontrola bólu, innych objawów somatycznych jak również łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych.

Opieka hospicyjna to również czas poświęcony na towarzyszenie choremu, na rozmowę z nim oraz jego rodziną.

opieka_domowa

Lekarz odwiedza chorego, co najmniej 2 razy w m-cu, pielęgniarki spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby wizyty odbywają się częściej. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji ciała chorego, profilaktyki p/odleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.

Dla pacjentów ubezpieczonych pomoc świadczona jest bezpłatnie.

Kontakt z psychologiem: tel ( 32) 43 50 466 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach od 7.30 do 12.00.

Dla rodzin osób osieroconych raz w miesiącu odbywają się msze za zmarłych pacjentów oraz spotkania rodzin osieroconych z psychologiem oraz wolontariuszami.

Korzystanie z pomocy hospicjum domowego nie wyklucza pozostawienia pacjenta pod dotychczasową opieką poradni POZ. Mogą oni korzystać z obu form pomocy.

W trakcie opieki paliatywnej w warunkach domowych chory NIE może jednocześnie korzystać z opieki pielęgniarskiej, długoterminowej. Te dwie różne formy opieki wykluczają się wzajemnie.
Możliwa jest natomiast pomoc pielęgniarki środowiskowej współpracującej z lekarzem rodzinnym.