Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”
w Żorach jest organizacją pożytku publicznego.

 

Oto sprawozdania i raporty z naszej działalności:

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

                                               Bilans na dzień 31.12                                                                        Rachunek zysków i strat na dzień 31.12

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

                                              Bilans na dzień 31.12                                                                          Rachunek zysków i strat na dzień 31.12

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

                                              Bilans na dzień 31.12                                                                          Rachunek zysków i strat na dzień 31.12

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Sprawozdania finansowe za rok 2017

Sprawozdania finansowe za rok 2016

Sprawozdania finansowe za rok 2015

Sprawozdania finansowe za rok 2014

Sprawozdania finansowe za rok 2013

 

 

Poznaj Hospicjum

Jak możesz nam pomóc