Hospicjum Domowe ma na celu zapewnienie opieki paliatywnej
w zaciszu domowym chorego.

Zgłoszenia pacjentów do opieki hospicyjnej pod nr telefonu:
32 43 50 466,  32 44 20 321, 32 44 20 371 lub kom. 509 296 920
oraz na adres mailowy: hospicjum@hospicjumzory.pl

Na czym polega opieka Hospicjum Domowego?

Opiekę nad pacjentem sprawuje interdyscyplinarny zespół hospicyjny (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, kapelan – na życzenie i za zgodą chorego) wraz z przeszkolonymi wolontariuszami.

Celem opieki interdyscyplinarnej jest kontrola bólu, innych objawów somatycznych, jak również łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Opieka hospicyjna to również czas poświęcony na towarzyszenie choremu, na rozmowę z nim oraz z jego rodziną.

Lekarz odwiedza chorego, co najmniej 2 razy w miesiącu, pielęgniarki spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby wizyty odbywają się częściej. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.

Dla pacjentów ubezpieczonych pomoc świadczona jest bezpłatnie.

Dla kogo Hospicjum Domowe?

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, których opieka powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej, jakości życia zarówno chorych, jak i ich rodzin.

Jakie warunki przyjęcia?

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na proponowaną opiekę, osoby opiekującej się nim.

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • kserokopia dokumentacji medycznej,
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (karta NFZ),
  • legitymacja emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada),
  • pisemna zgoda pacjenta lub opiekuna na objęcie opieką paliatywną.

Inne informacje:

  • Kontakt z psychologiem: tel. (32) 43 50 466, od poniedziałku do środy oraz w piątek, w godzinach od 7.30 do 12.00.
  • Dla rodzin osób osieroconych raz w miesiącu odbywają się msze za zmarłych pacjentów oraz spotkania rodzin osieroconych z psychologiem oraz wolontariuszami.
  • Korzystanie z pomocy Hospicjum Domowego nie wyklucza pozostawienia pacjenta pod dotychczasową opieką poradni POZ. Mogą oni korzystać z obu form pomocy.
  • W trakcie opieki paliatywnej w warunkach domowych chory nie może jednocześnie korzystać z opieki pielęgniarskiej długoterminowej. Te dwie różne formy opieki wykluczają się wzajemnie. Możliwa jest natomiast pomoc pielęgniarki środowiskowej współpracującej z lekarzem rodzinnym.

 

Dowiedz się więcej o hospicjum stacjonarnym

Poznaj nasze Hospicjum

Sprawdź, jak możesz nam pomóc?