Regulamin konkursu fotograficznego „Cud życia cud śmierci”

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ?Hospicjum im. Jana Pawła II? w Żorach.

2. Temat prezentacji ?Cud życia cud śmierci?.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

4. Konkurs trwać będzie od dnia 20.09.2011 do 20.04.2012.

5. Każda placówka dostarcza jedną pracę składającą się z trzech zdjęć (tryptyk) ? prezentację ucznia.

6. Prezentację zdjęć należy przygotować w formacie do odczytania przez standardową przeglądarkę grafiki systemu Windows 7. Zdjęcia mogą być opatrzone tekstem. Całość należy zapisać na płycie CD i opisać.

7. Płytkę należy opisać w następujący sposób:
– imię i nazwisko autora pracy
– wiek
– klasę, nazwę szkoły
– imię i nazwisko opiekuna

9. Prace należy składać bezpośrednio w biurze hospicjum lub w sekretariacie Gimnazjum nr 4 w Żorach

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.04.2012r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.hospicjum.zory.org.pl

11. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas zakończenia ?PÓL NADZIEI?.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych. Uczniowie, których prace będą prezentowane publicznie, zostaną o tym poinformowani.

13. Każda praca wykonana przez osobę niepełnoletnią, musi mieć również podpisane przez prawnego opiekuna, oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.