Około 60% wydatków musimy pokryć z własnych pieniędzy, pochodzących z kwest, darowizn, 1% podatku oraz od sponsorów. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II zaprasza do czynnego wsparcia działań hospicjum poprzez:

 

ikona_1proc przekazanie 1% swojego podatku

W zeznaniu podatkowym należy podać KRS  Stowarzyszenia.
Nasi wolontariusze wypełniają zeznania podatkowe

 

 ikona_koncowkazaakcję: „Podaruj nam swoją końcówkę wynagrodzenia”

Na oświadczeniu należy wyrazić zgodę na przekazanie przez Państwa pracodawcę na rzecz hospicjum im. Jana Pawła drobnej końcowej kwoty z comiesięcznego wynagrodzenia (np. 5zł ; 3zł.)

Pobierz oświadczenie:     Podaruj nam swoją końcówkę wynagrodzenia   lub   Podaruj nam swoją końcówkę wynagrodzenia

 

ikona_certyfikat przystąpienie do grona Przyjaciół Stale Wspierających Hospicjum im. Jana Pawła II

 

 

 

ikona_wolon_serce przyłączenie się do grona wolontariuszy hospicyjnych

– wolontariat medyczny
– wolontariat akcyjny

 

opplogo przekazanie darowizny na rzecz hospicjum, którą możesz odliczyć od dochodu.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

 

 

ikona_nakretki   „Zbieramy nakrętki” dla hospicjum

Zbierając nakrętki możesz wesprzeć dzieło hospicyjne.
1 kg nakrętek to 0,80 zł. a 1 dzień pobytu chorego w hospicjum to około 300 zł. Jednak każda nawet najmniejsza kwota to nadzieja dla chorych, że nie są bezradni i pozostawieni sami sobie.  Nakrętki można zostawiać w holu hospicjum.